6 de mai. de 2009

O sapo e a rosa

Tardei unha miga en atreverme a contestar, temía que marchase correndo do meu lado. Pero tiña que llo dicir. Era o gran momento.
–Un día comín un sapo.

O Xardín (Páx. 218)

Reservas a túa rosa intacta
ata que pase a primavera?
Acaso agardas polo bico da morte?
Cres que no sartego escuro
acharás un amante
mellor ca min? Non te botarán en falta
as rosas novas.
Cúbrete coa miña capa, e non do po
que cobre o pasado.
Ten máis medo do tempo
ca dos meus ollos.

Ezra Pound. "A capa"